• Projekt ,, Z kulturą mi do twarzy"

          • Nasza Szkoła w tym roku szkolnym wzięła udział w projekcie „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem było wprowadzanie uczniów w świat wartości, współpracy, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

            Mimo trudnego czasu pandemii, udało się nam zrealizować wymagane zadania, głównie podczas zajęć świetlicowych.

            W ramach modułu I, dzieci miały okazję poznać różne instrumenty, posłuchać ich brzmienia i poznać ich historię. Brały udział w wyjściu on-line do filharmonii, w ramach swoich grup uczyły się kolęd i pastorałek. Wielką atrakcją była nauka układów tanecznych np. swing w uliczce, tańce ludowe, taniec angielski XVI w. Chętnie angażowały się w prace plastyczne prezentujące przyrodę i spełniali się jako architekci, budując wspaniałe konstrukcje z kubeczków plastikowych.

            Nauczyciele dołożyli wszelkich starań, by dzieci poznały historię teatru a także, by mogły wykonać własne pacynki. W ramach II modułu przeprowadzone zostały warsztaty ludowe, dzieci wykonywały pisanki (częściowo w domu i przesyłały zdjęcia), robiły palmy wielkanocne, stroiki. Angażowały się w obchody świąt państwowych, robiły zdjęcia z flagami, przeprowadzane były rozmowy z okazji dnia zadumy i wspomnień o bliskich, o żołnierzach - zasady zachowania na cmentarzu.

            W ramach modułu III, dzieci przygotowywały kodeks zachowania w rożnych miejscach w szkole i poza nią. Z okazji tygodnia uprzejmości przeprowadzone zostały rozmowy dotyczące właściwego zachowania względem innych osób, tolerancji, dostrzegania i uważności na inne osoby. Wykonane zostały prace plastyczne, rozmowy kierowane i filmy edukacyjne. W ramach akcji zaświeć na niebiesko, dzieci robiły zdjęcia w niebieskich strojach, prowadzone były rozmowy na temat potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Przygotowane zostały również Szlachetne paczki dla osób najbardziej potrzebujących. Część zajęć poświęcona została zasadom dobrego zachowania przy stole, dzieci oglądały filmy edukacyjne, same nakrywały do stołu, uczyły się kulturalnego zachowania przy stole.

            Dziękujemy wszystkim zaangażowanym Nauczycielom w kształtowanie postaw naszych dzieci.

            Koordynator projektu

            Barbara Bruzda

             

          • Dyżur wakacyjny w przedszkolu

          • Uprzejmie informujemy, że jutro upływa termin płatności za obiady dla osób zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w przedszkolu. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca.

          • Klasa sportowa rok 2021/2022

          • W dniu 8 VI odbyły się próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej na rok 2021/2022.Do próby przystąpiło 33 kandydatów, wszyscy uzyskali pozytywny wynik.Lista zakwalifikowanych do klasy zostanie opublikowana 10 VI o godz. 13.00.